ΠΑΝΤΟΥΜ (ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΜ)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Οι άγγελοι θα βρίσκονται μες στου Παράδεισου το μέλι

και οι διάβολοι, εργάτες αιώνιοι, δίπλα στη φωτιά.

Τους αγγέλους όμως διόλου, μες στη γλύκα τους, θα μέλει

που οι διάβολοι, απ’ τις αμαρτίες τους, χάσανε την πρωτιά.

 

Και οι διάβολοι, χωμένοι αιωνίως μέσα στη φωτιά,

θα βλέπουν όλους τους αγγέλους σε σχόλη και σε τεμπελιά.

Οι διάβολοι, που απ’ τις αμαρτίες τους χάσανε την πρωτιά,

«τι πάθαμε», θα λένε –όλοι βαρεμένοι– δίχως μιλιά.

 

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

 

Εμφάνιση δύο (2) στροφών από συνόλου 6